Puumalan silta
Puumalan kalastusalue on Puumalan kunnan alueella toimiva lakisääteinen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää kalataloutta. Kalastusalueen muodostavat sen jäsenet, joita Puumalassa ovat vesialueiden omistajat (osakaskunnat, yksityisvedenomistajat ja valtio), ammattikalastajat sekä virkistyskalastajat.

Puumalan kalastusalueen pinta-ala on 43 607 ha. Vesialueiden omistajia alueella on 89 kpl. Näistä tunnettuja osakaskuntia on 67. Yksityisvesiä alueella on 1055 ha ja valtion vettä 432 ha.

TOIMINTA

Puumalan kalastusalueella tehdään vuosittain mittavia kalanpoikasistutuksia. Pääosan istutuksista tekevät osakaskunnat omille vesialueilleen. Rahat istutuksiin tulevat kalastuslupien myynneistä ja kalastuskorttivaroista.

KALASTUKSEN VALVONTA

Kalastusalueella toimii 20 valan tehnyttä kalastuksenvalvojaa. Lisäksi osakaskunnilla on omat valvojansa, jotka valvovat kalastuksen laillisuutta omistamillaan vesialueilla.

Kalastuksenvalvojat:
  • Jari Auvinen, 0500-552724
  • Risto Eronen, 040-5532744
  • Osmo Häkkinen, 050-5239627
  • Pasi Jänis, 050-5255321
  • Mikko Mäntynen, 040-6701032
  • Kari Puurtinen, 044-0517883
  • Timo Reponen, 050-3313154
 

HALLINTO JA RAHOITUS

Kalastusalueen päätäntävaltaa käyttää kalastusalueen kokous ja käytännön hallinnointitehtäviä hoitaa kokouksen valitsema hallitus. Asioiden toteuttajana ja esittelijänä toimii hallituksen palkkaama kalastusalueen isännöitsijä.

Kalastusalueen rahoitus perustuu kalastuslakiin. ELY-keskus myöntää vuosittain kalastuskorttivaroista varoja alueen toimintaan. Lisäksi alue hankkii varoja virkistyskalastusalueen luvanmyynnillä.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja:
Allan Mäkelä
Kekkolantie 204, 51890 Risulahti
Puh: 044-3021661

Isännöitsijä:
Tapio Laine
Louhelantie 12, 52200 Puumala
Puh: 040-5153903